Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Szent István király Plébánia

Makó-Belváros

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Isten hozta!

Illustration

Szeretettel köszöntöm a kedves látogatót plébániánk honlapján.

Krisztus-követő közösség vagyunk, s arra törekszünk, hogy fejlődjünk ebben az elkötelezettségben. Az emberiség nagy családjában, a Katolikus Egyház anyai oltalma alatt igyekszünk haladni a hit útján, s kovásszá válni szűkebb és tágabb környezetünkben. Aranyszájú Szent Jánossal valljuk: „Az élesztő csak akkor mutatja meg erejét, ha a tészta közelébe kerül, sőt nem elég, ha csak a közelébe kerül, hanem akkor tudja valóban kifejteni minden erejét, ha a tésztába belekeverik, ha eggyé válik vele.” (46. prédikáció Máté evangéliumáról) Nem gondoljuk, hogy már elértük ezt a célt, de törekszünk rá, mert valamiképpen Krisztus már magához ragadott bennünket (vö. Fil 3,12). Őhozzá tartozunk, őáltala, ővele és őbenne szeretnénk élni életünket mind egyénileg, mind közösségileg.

Tudjuk, hogy a keresztény életnek társadalmi vetülete is van. Ezért szeretnénk XVI. Benedek pápa tanítását különösen közel engedni szívünkhöz és megvalósítani életünkben: „Egy keresztény soha nem gondolhatja, hogy a hit magánügy. A hit döntés arról, hogy az Úrral tartok, hogy vele éljek. Ez a ’vele lenni’ vezet el a hit indokaihoz, amelyek miatt hiszünk. A hit, éppen mert a személy szabad döntése, megkívánja a hitért való közösségi felelősséget is.”(Porta fidei 10.)

Vonatkozik mindez a plébániánkhoz tartozó és itt működő különböző közösségek tagjaira (Gyermekmisszió, ministránsok, egyetemista csoport, ének- és zenekar, Házas Hétvége, csendmeditációs csoport, Rózsafüzér Társulat, nagyszülők Szent Mónika csoportja), de azokra is, akik még távol állnak az egyháztól vagy nem ismerik Krisztust. Meghívásunk minden nyitott szívű, jóakaratú makóihoz szól, s „akinek füle van, hallja meg!” (Mt 13,9)

Szívből remélem, hogy közösségeink életét, programjainkat böngészve, templomainkat vagy akár az életünket bemutató képeket, videókat nézegetve kedvet kap hozzá, hogy legközelebb is ellátogasson hozzánk - akár személyesen is.

A Krisztus felé vezető úton Ferenc pápa mondatai kapaszkodót jelenthetnek mindannyiunk számára: „Isten mindig egy újabb lépés megtételére hív, de nem követel beteljesült választ, ha még nem jártuk be azt az utat, mely ezt lehetővé tenné. Egyszerűen azt kéri, hogy őszintén tekintsünk az életünkre, és színlelés nélkül állítsuk az ő szeme elé, legyünk készek a további növekedésre, és kérjük tőle azt, amit még nem értünk el.” (Evangelii gaudium 153.)

Köszönöm megtisztelő figyelmét:

Pálfai Zoltán

plébános

Aktualitások

Aktualitások

Illustration

Képek

Képek templomainkról és plébániánk eseményeiről.

Tovább…
Illustration

Videók

Videók plébániánk életéből.

  • Prédikációk
  • Év végi hálaadás
  • Programjainkról
  • Templomainkról
  • Énekek
  • Egyéb
Tovább…

Olvasósarok

Fontos információk

Illustration

Makó-Belváros

Szent István király Plébánia

Cím: 6900 Makó, Szent István tér 22./A

Tel.: 06-20-4642-637

plebania.makobelvaros@gmail.com

Miserend:

Vasárnap: 9.00.

Szerda: 8.00. (Nyári szünetben 18:00)

Csütörtök: 8.00. (Nyári szünetben 18:00)

Péntek: 18.00.

Szombat: 18.00.

Illustration

Szervita kápolna

Fájdalmas Szűzanya Templomigazgatóság

Cím: 6900 Makó, Csanád vezér tér 14.

Tel.: 06-20-4642-637

plebania.makobelvaros@gmail.com

Miserend:

Vasárnap: 18.00.

Hétfő: 18.00.

Kedd: 18.00.

Illustration

Makó-Újváros

Szent László király Plébánia

Cím: 6900 Makó, Vásárhelyi u. 57.

Tel.: 06-20-388-25-33

makoujvarosi.plebania@gmail.com

Miserend:

Vasárnap: 11.00.

Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban.