LÉLEK-VÁRÓ 4.

A Szentlélek eljövetelével elérkezett az Egyház ideje. E sorok azt is feltárják, hogy ez az idő, az „Egyház ideje” megmarad. Tartani fog századokon és nemzedékeken át. A mi évszázadunkban, amelyben az emberiség már a Krisztus utáni második évezred végéhez közeledik, az Egyháznak „ez az ideje” különösen kifejezést nyert a II. Vatikáni Zsinatban, mint évszázadunk zsinatában. Közismert dolog, hogy ez a zsinat ekkleziológiai jellegű volt: az Egyház volt a zsinat témája. Ugyanakkor a zsinat tanítása „pneumatológiai”, vagyis át van itatva a Szentlélekről szóló igazsággal, mert a Szentlélek az Egyház lelke. Elmondhatjuk, hogy a II. Vatikáni Zsinat gazdag tanításával felölel mindent, „amit a Lélek az Egyháznak mond” az üdvtörténet jelenlegi szakaszában.


Amennyiben a zsinat az igazság Lelkének irányítását követte és vele együtt tett tanúságot, különleges módon megerősítette a vigasztaló Szentlélek jelenlétét. Bizonyos értelemben újból jelenvalóvá tette ebben a mi nehéz korszakunkban. Ebben a meggyőződésben jobban megérthetjük azoknak a kezdeményezéseknek a fontosságát, melyeknek célja a II. vatikáni zsinat létrejötte, tanításának, lelkipásztori és ökumenikus irányvonalának meghatározása volt.


„A tanítványok közössége ugyanis emberekből, sőt Krisztusban egységet alkotó emberekből áll, akiket a Szentlélek irányít az Atya országa felé vezető zarándokúton, és megkapták az üdvösség hírét, hogy mindenkinek elmondják. Ezért e közösség az egész emberi nemmel és annak történelmével valóban bensőséges kapcsolatban érzi magát.”
„Az Egyház jól tudja, hogy a földi táplálékokkal soha jól nem lakó emberi szív legmélyebb vágyainak egyedül Isten felel meg, akinek maga az Egyház is szolgál.” „Isten Lelke, aki csodálatos előrelátással irányítja az idők folyását, és megújítja a föld színét, e fejlődés mellett áll.”


(Részlet Szent II. János Pál pápa Szentlélekről szóló, 1986-ban megjelent enciklikájából)


Szentlélek, aki betöltöd a földkerekséget,
a csönd lélegzetvételében
mindnyájunkhoz így szólsz:
"Soha ne félj,
bensődben Isten jelenléte rejtőzik;
keresd, és meg fogod találni!"


(Roger testvér)

Karoljátok fel szeretettel azt, aki gyönge a hitben, de anélkül, hogy vitatkoznátok az eltérő felfogásról.