Tekintsünk Szűz Máriára

"Tekintsünk a hit tanúságtevőire: aki minden remény ellenére is reménykedve hitt (Róm 4,18); Szűz Máriára, aki a hit zarándokútján eljutott egészen a hit éjszakájáig, egyesülve Fia szenvedésével és sírjának sötét éjével." /Katolikus Egyház Katekizmusa/

Karoljátok fel szeretettel azt, aki gyönge a hitben, de anélkül, hogy vitatkoznátok az eltérő felfogásról.