A hit előíze annak...

A hit előíze annak az ismeretnek, ami az eljövendő életben minket boldoggá tesz. /Aquinói Szent Tamás/

De hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni!