Tanácsosok testülete

Tanácsosok testülete

A plébánia közössége által öt évre választott javaslattevő, tanácsadó és döntéshozó testület a tanácsosok testülete. Rendszeres találkozóik alkalmával megvitatják a plébánia aktuális vagy távlati ügyeit, s a szükséges kérdésekben döntést hoznak. Mozgatják a plébánia közösségének többi tagját, s persze maguk is aktív részesei a közösség életének egy-egy konkrét szolgálat felvállalásával.

 

A 2019-2024-es ciklusra megválasztott tagok:

Baranyi Katalin

Bartha Attila Dr.

Cseh László - tiszteletbeli tag

Farkas László

Nyúl Patricia M. Fidelis SSND

Hajdúné Siket Márta

Hudákné Vízhányó Gyöngyi

Juhászné Rácz Zita

Kiss Attila Levente

Kun Antal

Majoros Márton

Mészáros Ildikó

Miklai István

Nagy Jenő Dr. - világi elnök

Szabó Anita

Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban.