Katekumen csoport

Katekumen csoport

"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak..." (Iz 43,1)

Mi a katekumenátus? Az a folyamat, mely által bevezetjük (felnőtt) testvéreinket a keresztény hit világába, elkísérjük őket a hit útjának egy számukra fontos szakaszán, melynek során - reményünk szerint - elvezetjük őket az Istennel való találkozásra.

Kik kapcsolódhatnak be katekumen csoportunkba?

Azokat a felnőtteket hívjuk és fogadjuk, akik meg akarják ismerni Istent,aki a világ Ura és Teremtője, Jézus Krisztust, minden ember Megváltóját és a vigasztaló Szentlelket. Konkrétan:

- akik meg szeretnének keresztelkedni

- akik még nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók

- meg vannak ugyan keresztelve, de gyermekkorukban nem tanultak hittant, s most szeretnének újra elindulni az úton

- akik eltávolodtak a katolikus egyház közösségétől és vissza szeretnének térni.

Mikor és hol találkozunk?

Pénteken 19:00-kor a templom oldalában levő ovis hittanteremben.

Jézus lelki gyógyulásra, megtisztulásra, szabadságra hív, s meghív minket közösségébe, az Egyházba, mely - többek között - a PLÉBÁNIÁN valósul meg.

Isten megajándékozott az élettel. Éljünk úgy, ahogyan Isten tervezte!

Mivel ő maga is megtapasztalta a szenvedést és a kísértést, segítségükre tud lenni azoknak, akik kísértést szenvednek.