Szent István Ifjúsági, felnőtt, családi Zene- és Énekkar

Szent István Ifjúsági, felnőtt, családi Zene- és Énekkar

A kezdetek

 2000 őszén egy vasárnapi mise után – mint általában – most is vagy 15-20 fiatal beszélgetett kedélyesen a templom előtt.

– Á, hello, szia! – Mi újság? – A család hogy van? Minden rendben? Vizsgáid?

Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket hallhatott az, aki arra járt. Na, meg ilyen mondatokat:

– Egyébként ő fuvolázik, – ő meg hegedül, ja, és otthon szokott gitározni is, – szenzációsan klarinétozik!

Mígnem fölmerült a gondolat, ha már ennyi jó zenész jár ide misére, miért ne kamatoztathatná a kapott talentumát, egy ifjúsági zenekarban.

 

 Az első alkalom a 2001 virágvasárnapján bemutatott passió volt, amelyre nálunk, a lakásunkon tartott szólampróbákkal és baráti beszélgetésekkel készültünk tea és süti kíséretében.

Ezt követte a nagysikerű nyári szokolyai tábor, amely újabb lendületet adott a csapatnak.

 

Életünk az egyházközségben

A lehetőségeinkhez mérten igyekszünk 2-3 hetente szolgálni énekeinkkel a szentmisén, időnként keresztelőkön, valamint a nagyobb egyházi ünnepeken, úgy mint karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor, Szent Istvánkor, az iskolai év kezdetén-végén, hiszen a zenekar nagy része az egyházi iskola tanulója illetve tanára.

Sok segítséget kapunk mind az iskola, mind a plébánia felől, így Alíz nővérnek és Katona Pál esperes atyának köszönettel tartozunk, Isten áldja meg őket ezért.

Próbáinkat szerdán kb. 17-19-ig tartjuk, de alkalmanként összejövünk hétvégén ismert a mintegy 30 fős zenekarból sok tag Szegeden vagy még messzebb dolgozik vagy tanul és ilyenkor tehetik meg, hogy eljönnek. De jönnek, és lelkesek.

Próbáinkat mindig imával kezdjük és zárjuk. Az énekeket , amelyek nagy részben ifjúsági , mai szerzemények, többnyire jómagam választom, de szívesen hoznak olykor a zenekar tagjai is olyan új énekeket, amelyek megérintették őket.

 

A táborok

 Az évközi próbák és szolgálatok mellett mindig erőt adó és üde színfolt a zenekar életében a nyári tábor. Ezek a 7-8 napos utak (Szokolya 2001., Nógrád 2002., Füzér 2003.) lehetőséget adnak a zavartalan próbálásra (Megj: bár a 3. órája tartó próba vége felé már finoman jelezni szokták a tagok, hogy mintha éhesek lennének!), a meghitt beszélgetésekre, a fárasztó, de egyben élményben gazdag túrázásokra, kirándulásokra és a közös játékokra. A Hudák szülők ételei pedig fantasztikusak!

 

CD felvételek

 Munkánk eredményeként sokan jelezték mind a zenekari tagok, mind a hívek közül, hogy szívesen hallgatnák otthon is ezeket az énekeket, így készült 2 passiónkról CD felvétel (Fodor Gábor Máté passiója 2002., Lajos István Márk passiója 2003.). Terveink között szerepel az idei passió felvétele, valamint egy válogatott dalos CD készítése is.

 

Céljaink és terveink?

 „Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld” (Zsolt 96:1)!

Minél többet és jobban szolgálni Istent a muzsikánkkal.

 

„Csakis a szervezett közösség válik alkotó erővé, kedves barátom! Az ember egymagában elvész, míg a közösségben minden törekvés megtalálja a maga helyét, és együttesen hozzájárulnak minden egyén felemeléséhez, valamennyi közösség együttes tevékenysége pedig közelebb viszi az emberiséget Istenhez.”  (Liviu Rebreanu)

Az egymás közti kapcsolatokat mélyíteni, finomítani, összejönni, beszélgetni, muzsikálni, az Istennel való kapcsolatunkat szebbíteni és a mindennapi életünkben előre helyezni.

Bárkit, akinek ehhez kedve van, szívesen látunk és várunk.

 

Jelenünk


 A zenekar megalakulásakor a vezetője Szűcsné T. Kiss Gabriella volt 2000/2001-ben. Miután Szegedre költöztek, Reiszné Surinás Piroska vette át a vezetés feladatát, több, mint 10 éve.

Ma kisebb létszámmal, mint a kezdetkor, de nagy szeretettel, lelkesedéssel folytatjuk szolgálatunkat. Igyekszünk kéthetente zenénkkel emelni a szentmisék ünnepélyességét.

Próbáinkon az éneklés mellett a beszélgetésre és egymásra figyelésre is van alkalom. A rendszeres gyakorláson túl lelki feltöltődésre, játékra, nevetésre ad alkalmat a tanév eleji vagy végi összejövetelünk, vagy az évet záró szilveszteri találkozóink.

Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban.