Szent Mónika közösség

Szent Mónika közösség

Plébániánkon 2012-ben alakult meg a Szent Mónika imaközösség Veronika nővér vezetésével. A havi találkozókon való imádság mellett tartalmas programokban is részesültek a „nagymama” csoport tagjai. Sajnos Veronika nővér elhelyezése után ezek az összejövetelek elmaradtak. 2022-ben - teljesítve többek óhaját, hogy folytatódjon a rendszeres, közös ima családjainkért, gyermekeinkért  - az első találkozóra október 11-én került sor, 16 fő részvételével, amikor bemutatkoztunk egymásnak, megismertük a Szent Mónika közösségek megalakulásának történetét:

            Madridban az Actio Catholica gyűlésén egy édesanya felvetette: „Mit tehetünk mi, édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?” Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért és a hét egy napján, amelyet mindegyikük szabadon választhat, a templomban is elmondják imájukat. Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül.  A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott és 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsektől az Egyház hivatalos jóváhagyását. Az ima a világ más országaiba is eljutott és egyre terjed. Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el az imát és a közösség hírét. A kalocsai édesanyák kérésére 1992. augusztus 27-én alakult meg az első csoport Róna Gábor atya lelki vezetésével. A Magyar Katolikus Püspöki Kar hivatalos jóváhagyását 2009-ben, a közösség szabályzatának elfogadásával kapták meg. Fővédnöke a mindenkori esztergom-budapesti érsek.

            A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap (otthonában) elmondja és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.

            Egy-egy találkozó alkalmával énekkel kezdünk, Plébános Atya felolvassa a napi evangéliumot, melyet rövid magyarázat követ, elimádkozzuk a Szent Mónika litániát, majd elmondjuk a vállalt napi imánkat. Elsősorban a gyermekekért imádkozunk, nemcsak a sajátjainkért, hanem minden gyermekért. Ebbe az imába bele vannak sűrítve mindazok a kérések, amelyek fontosak a család, a hit megtartása, a gyermeknevelés szempontjából. Végül rózsafüzért imádkozunk és énekkel zárjuk az összejövetelt.

        Mi édesanyák, nagymamák otthon egyenként imádkozunk, de amikor ugyan az az ima közösen száll az ég felé, annak különös ereje lehet. Ez a bölcsen megfogalmazott imádság kapaszkodót nyújt ahhoz, hogy a szülők ne a saját elképzeléseikhez ragaszkodjanak, ne az általunk jónak tartott megoldást akarjuk mindenáron „kiimádkozni”, hanem teljes bizalommal hagyatkozzunk az Úr gondviselő szeretetére.

            Szeretettel hívunk minden édesanyát/nagymamát a belvárosi templomba, hogy együtt imádkozzunk minden gyermekért, unokáért, családjainkért minden hónap második keddjén de. 10 órakor.

De hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni!